MASKERS

Niets is zoo bedrieglijk, als 's-menschen gelaat

Thuis draagt  men geen masker, doch immer op straat.

Waant men zich alleenig in vreugde of smart,

't gelaat is dan altijd de spiegel van 't hart;

Doch onder de menschen dan is men bereidt.

Een masker te dragen dat velen misleidt.

 

Een domoor --- een ezel is slimmer dan hij,

Dingt naar een betrekking, doch daar hoort iets bij.

Een masker genomen zoo goed als het wil,

't gelaat in de plooien en daarbij een bril.

Zwijgt hij maar, dan merkt men zijn domheid zoo niet,

Zoo maakt van een domkop het masker een Piet.

 

Een aardige schoone, doch o zoo koket.

Krijgt toch met haar lonken geen jongeling in 't net;

Dus 't masker genomen, een zedig gezicht,

Bescheiden en blozend, zoo vangt men ze licht;

De jongeling is blijde die zij 't jawoord gaf,

Maar ach! na het huwelijk valt 't masker weer af.

 

CURSUSSEN, WORKSHOPS MAKE-UP VOOR:

FOTO

THEATER

FEEST